Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief!

Of wijzig je gegevens indien je reeds bent ingeschreven.
Economist: “Perceptieprobleem omtrent IT”

De studie ‘Dissolving the silo around IT’ werd door The Economist intelligence Unit afgenomen bij 565 respondenten, waarvan 200 uit Europa. Ongeveer de helft van de respondenten werkt in IT-directie en de andere helft in hoger zakelijk management. Uit de studie blijkt een grondig andere perceptie omtrent de waarde die het IT-departement oplevert aan de organisatie. Terwijl liefst 72% van de IT-profielen vindt dat de zakelijke en IT-objectieven van de eigen organisatie ‘goed’ of ‘perfect’ met elkaar in lijn liggen, is slechts 55% van de niet-IT’ers het daarmee eens. Liefst 8% van het hoger management vindt dat de objectieven totaal niet in lijn liggen.
Gevraagd naar wat de belangrijkste objectieven zijn, legt de IT-afdeling de nadruk op procesoptimalisatie (o.a. op basis van ITIL) en kostenbeheersing. Bij het zakelijk management ligt de nadruk opvallend anders: op klantengetrouwheid, werving van nieuwe klanten, het bespelen van nieuwe markten… Slechts 19% noemt kostenreductie als doelstelling (5de prioriteit).
Dient IT dan de verkeerde doelen? Moet IT veel nauwer betrokken worden bij de strategische bedrijfsvoering? Of moet het hoger management vooral veel meer aandacht hebben voor IT? Over dit laatste zijn alle partijen het eens: ‘Gebrekkige kennis bij het zakelijke management’ is zowel voor IT-directeurs als voor de algemene directie het voornaamste struikelblok voor een betere alignering.

Hoe goed liggen zakelijke en IT-doelstellingen binnen uw organisatie in lijn?
  IT-respondenten Non-IT
Perfect in lijn 6% 6%
Goed in lijn 66% 49%
Min of meer in lijn 28% 37%
Totaal niet in lijn - 8%
 
 Bron: Economist Intelligence Unit 2007